Banner

Grupa ekspercka QUEST to osoby, które:

 • Mają co najmniej 15 lat doświadczenia w pracy z międzynarodowymi organizacjami korporacyjnymi, jak też lokalnymi nad zwiększaniem skuteczności działania ludzi, zespołów, a także we wdrażaniu procesów wewnątrzfirmowych związanych ze skutecznością czynnika ludzkiego w biznesie.

 • Miały możliwość i przywilej gruntownego zapoznania się ze standardami, których wdrożenie i ciągłe wdrażanie zbudowało najpotężniejsze firmy światowe i pozwala im dalej się rozwijać; z drugiej strony miały możliwość obserwacji działania czynników niepożądanych, które mają destrukcyjny wpływ na organizację i spowalniają jej rozwój aż do samego upadku (likwidacji, sprzedaży za bezcen).

 • Tworzyły i wdrażały wielonarzędziowe projekty naprawcze i rozwojowe w organizacjach międzynarodowych i lokalnych pracując zarówno na poziomie strategicznym (określanie celów długoterminowych), taktycznym (tworzenie planów działań rozwojowych) jak i operacyjnym (prowadzenie zajęć z zastosowaniem różnych narzędzi pracy z grupami oraz indywidualnie).

 • Z powodzeniem wdrażały standardy rozwoju ludzi i procedur na terenie mniejszych firm, których zarządy chciały szybciej i taniej realizować wyznaczone cele rynkowe

 • Mogą zapewnić CZAS niezbędny do prowadzenia spotkań, analizy sytuacji, wyznaczania celów, stworzenia sensownego planu działania, oceny przebiegu wdrożenia i współpracy, wprowadzenia niezbędnych zmian i korekt w toku projektu,

 • Są w stanie wyszacować minimalny poziom inwestycji, która zapewni faktyczny rezultat biznesowy,

 • Wiedzą, że tylko właściwe i uważne podejście do rozwoju człowieka w organizacji może przynieść zamierzone i oczekiwane rezultaty biznesowe.

 • Są w stanie udzielić GWARANCJI na skuteczność biznesową sugerowanych rozwiązań i wdrożeń pod logicznymi i łatwymi do zrozumienia warunkami współpracy.

 • Znają dobrze kryteria uważnego i celowego doboru fachowców do realizacji wdrożeń na każdym poziomie

 • Umieją adaptować korporacyjne programy rozwojowe i język międzynarodowych standardów do polskich realiów.

 • Deklarujemy chęć zapoznania się z osobami decyzyjnymi każdej organizacji polskiej i zagranicznej. Podejmujemy współpracę jedynie z tymi organizacjami, które chcą realizować z naszą pomocą konkretne cele biznesowe.

Zespół grupy eksperckiej QUEST

Klienci o nas

Wszechstronność działań i bogata wiedza zostały docenione przez dotychczasowych Klientów.
Pozytywne opinie świadczą o tym, że czas spędzony z nami został efektywnie wykorzystany. Zapraszamy do zapoznania się z referencjami.

Porozmawiaj z nami

Zostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą

Marcel Klimczak

Quest, Warszawa